Kurs-Code BūvZ3107

Kreditpunkte 1

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)24

Bestätigt am (Datum)10.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Arturs Gaurilka

author

Guntis Andersons

Vorkenntnisse

BūvZ3105,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Naudžuns J. Autoceļu projektēšana. Trases plāna, garenprofila un ceļa klātnes izveidojums. Rīga, 2006. Pieejams: http://www.bf.rtu.lv/documents/nvsd/materiali/acelu_proj_trase.pdf.
2. Wright P. H. Highway engineering. 6th ed. New York etc.: John Wiley & Sons, cop. 1996. 680 p.
3. Славуцкий А.К., Носов В.П. Сельскохозяйственные дороги и площадки: Учебник для вузов. Москва: Агропромиздат, 1984. 446 c.
4. Zariņš A., Naudžuns J. Autoceļu projektēšanas pamatkurss. Metodisks materiāls. Rīga, 2007. 119 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Drēska A. Meža autoceļi. Jelgava, 2014. 121 lpp. [skatīts 06.04.2018.] Pieejams: http://www.mf.llu.lv/lv/raksts/2017-04-04/dreska-a-meza-autoceli. 2. Middleton, Campbell. Bridge monitoring: a practical guide/ C.R. Middleton, P.R.A. Fidler, P.J. Vardanega.- London: ICE Publishing, [2016], 120 lpp. 3. Andersons G., Siņajeva R. Autoceļu projektēšana: palīglīdzeklis studentiem. Jelgava: LLU, 2000. 31 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. LVS 190-1:2000. Ceļu projektēšanas noteikumi. 1.daļa: Ceļa trase. 2. LVS 190-2:2007/A2:2013 LV. Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili. 3. LVS 190-3:2012 LV Ceļu projektēšanas noteikumi. 3. daļa: Vienlīmeņa ceļu mezgli. 4. LVS 190-5: 2011. Ceļu projektēšanas noteikumi. 5. daļa: Zemes klātne.