Kursa kods Arhi1015

Kredītpunkti 1

Zīmēšana

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareĒku arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā40

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums30.08.2011

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Kristīne Vugule

Dr. arch.

Kursa anotācija

Studenti apgūst atsevišķu ģeometrisku ķermeņu konstruktīvo uzbūvi, telpisko izpratni un kompozīciju lapā, horizonta līnijas noteikšanu, perspektīvas satekpunktiem, iepazīstas ar ēnošanas pamatprincipiem - gaismu, pusēnu, pašēnu, krītošo ēnu, gaismas refleksu, ēnojuma štrihu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par zīmēšanas pamatprincipiem
• Prasmes konstruēt un ēnot dažādus ģeometriskus ķermeņus
• Kompetence analizēt dažādu ģeometrisku ķermeņu uzbūvi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kompozīcija lapā. Telpiskā izpratne un kompozīcija lapā. Kuba konstruēšana. 2 lab.d.
2 Ēnošanas pamatprincipi, kuba ēnošana. 2 lab.d.
3 Piramīdas konstruēšana, ēnošana. 2 lab.d.
4 Rotācijas asis, elipse , lodes un cilindra konstruēšana, ēnošana. 2 lab.d.
5 Prizmas konstruēšana, ēnošana. 2 lab.d.
6 Priekšmetu grupas konstruēšana. 2 lab.d.
7 Priekšmetu grupas ēnošana. 2 lab.d.
8 Krēsla konstruēšana. 2 lab.d.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaites saņemšanai jābūt izpildītiem un iesniegtiem visiem zīmējumiem.

Pamatliteratūra

1. Mārtina Dž. Rokasgrāmata zīmēšanā un gleznošanā. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. 88 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. ISSN 1407-4923.

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF būvniecības otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas ( nepilna laika) obligātajā B daļā.