Kurs-Code MežZ2044

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Arbeit im Labor (Stundenzahl)8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)30.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aleksandrs Saveļjevs

author

Māris Davidāns

author

Ziedonis Sarmulis

Vorkenntnisse

MežZ1015,

MežZ1016,

Ersetzte Kurs

MežZB001 [GMEZB001]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: Autora izd., 2002. 248 lpp.
4. Vasiļevskis A. Vispārīgas ziņas par kokmateriālu pirmapstrādes ražotni: lekcija. Jelgava, LLU, 2002. 36 lpp.
2. Saliņš Z. Mežizstrādes tehnoloģija. Jelgava. 1997. 78 lpp.
3. Sarmulis Z. Cirsmu tehnoloģiskais plānojums mežizstrādē. Jelgava: LLU Meža izmantošanas katedra, 2006. 45 lpp.
4.Davidāns M., Saveļjevs A., Strūbergs A., Traktortehnika meža darbos. Jelgava, 2019, Studentu biedrība Šalkone, 140 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Uusitalo J. Introduction to Forest Operations and Technology. JVP Forest Systems, 2010. 287 p.
2. Жуков А.В., Федоренчик А.С., Коробкин В.А., Бычок А.Н. Лесные машины. Минск: БГТУ, 2001. 149 c.
3. Pēšons P.Ē. Mežizstrādes darbi komandā. 1. un 2.daļa. Tulkojums Staņa K. CO Print EU. 2012.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667
2. Meža Avīze. ISSN 1407-6187
3. SkogForsk Results. ISSN 1103-6222