Код курса Ener3033

Кредитные пункты 4.50

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий24

æоличество лабораторных работ8

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса22.03.2016

Разработчик курса

author

Elīna Sturmoviča

Предварительные знания

Fizi2021,

Mate1029,

Meha4008,

Предыдущая версия курса

VidEB016 [GVIEB016]

Учебная литературa

1. Nagla J., Saveļjevs P., Turlajs D. Siltumenerģētikas teorētiskie pamati. Rīgas Tehniskā universitāte. Transporta un mašīnzinību fakultāte. Siltumenerģētisko sistēmu katedra. Rīga: RTU, 2008. 192 lpp.

2. Lemba J. Tehniskā termodinamika. Rīga: RTU, 1995. 197 lpp.

Дополнительная литература

1. Nagla J., Saveļjevs P., Ciemiņš R. Siltumtehnikas pamati. Rīga: Zvaigzne, 1981. 356 lpp.

2. Barkāns J. Kā taupīt enerģiju un saudzēt vidi. Rīga: SIA Bota, 1997. 369 lpp.