Kurs-Code BūvZ3104

Kreditpunkte 1.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Vorlesungen (Stundenzahl)8

Arbeit im Labor (Stundenzahl)8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)24

Bestätigt am (Datum)10.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Guntis Andersons

Vorkenntnisse

BūvZ2007,

BūvZ2040,

BūvZ3078,

Ģeol4001,

Ersetzte Kurs

BūvZB012 [GBUVB012]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Filipenkovs V., Tūna M., Grabis J. Ģeotehnikas pamatkurss: lekcijas un praktiskās nodarbības. Rīgas Tehniskā universitāte. Būvniecības fakultāte. Rīga: RTU, 2006. 166 lpp. 2. Bitainis A., Rosihins J. Praktiskā gruntsmehānika: mācību līdzeklis augstskolu celtniecības specialitātes studentiem. Rīga: Zvaigzne, 1985. 300 lpp. 3. Barnes G. Soil mechanics: principles and practice. 3rd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010. 549 p. 4. Moler G. Geotechnik. Grundbau. Berlin: Ernst & Sohn, 2006. 498 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. LBN 207-15 Ģeotehniskā projektēšana. 2. Eirokodekss 7: Ģeotehniskā projektēšana 1. Daļa: Vispārīgie noteikumi; [LVS EN 1997-1+AC:2004 (LV)]. 3. Eirokodekss 7. Ģeotehniskā projektēšana. 1.daļa: Vispārīgie noteikumi. Nacionālais pielikums [LVS EN 1997-1+AC:2014 (LV)]. 4. Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты. Ленинград: Стройиздат, 1988. 414 c.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Baban T. M. Shallow foundations: discussions and problem solving. Chichester : Wiley-Blackwell, 2016. 736 p. 2. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 1691-9262. 3. Journal of Civil Engineering and Management. Lithuanian Academy of Sciences. ISSN 1392-3730. 4. Latvijas Būvniecība. ISSN 11691 - 4058.