Kursa kods VidZ3044

Kredītpunkti 2

Vides projektu vadība

Zinātnes nozareVides zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2019

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Pamatliteratūra

1. Vide un ilgtspējīga attīstība / Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļokšņa redakcijā; [ārvalstu autoru tekstus no angļu valodas tulkojušas Rasma Mozere, Zane Vincēviča-Gaile]. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 334 lpp.:

Periodika un citi informācijas avoti

1. Datubāze Scopus [tiešsaiste]. [skatīts 24.05.2019.] Pieejams: https://www.scopus.com
2. Vides vēstis. Vides aizsardzības kluba žurnāls. Rīga : Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939. http://www.videsvestis.lv
3. Meža un ūdens resursu zinātniskās laboratorijas mājaslapa [tiešsaiste]. [skatīts 24.05.2019.] Pieejams: http://www.murzl.llu.lv/