Kurs-Code VidZ3010

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)29.11.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ritvars Sudārs

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Atkritumu saimniecība. Rīga: LASA, 2007. 135.lpp.
2. Gemste I., Vucāns A. Notekūdeņu dūņas, Jelgava, 2010. 276. lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. M. Kļaviņš un J.Zaļoksnis (red.). Vides un ilgtspējīga attīstība. LU akadēmiskais apgāds, 2010. 334. lpp.
2. Pazemes ūdeņu aizsardzība Latvijā. Rīga: Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Gandrs, 1997. 463.lpp
3. Environmental Science. The Baltic University, Uppsala, 2003. p. 824.