Код курса VidZ3010

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса29.11.2011

Разработчик курса

author

Ritvars Sudārs

Учебная литературa

1. Atkritumu saimniecība. Rīga: LASA, 2007. 135.lpp.
2. Gemste I., Vucāns A. Notekūdeņu dūņas, Jelgava, 2010. 276. lpp.

Дополнительная литература

1. M. Kļaviņš un J.Zaļoksnis (red.). Vides un ilgtspējīga attīstība. LU akadēmiskais apgāds, 2010. 334. lpp.
2. Pazemes ūdeņu aizsardzība Latvijā. Rīga: Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Gandrs, 1997. 463.lpp
3. Environmental Science. The Baltic University, Uppsala, 2003. p. 824.