Kursa kods VeteP022

Kredītpunkti 6

Klīniskā rotācija I

Zinātnes nozareKopējais auditoriju stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Veterinārmedicīna02/03/2016Klīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Armands Vekšins

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības(līm.)

Priekšzināšanas

LauZ2045, Dzīvnieku ēdināšana I

Vete3013, Parazitoloģija un invāzijas slimības I

Vete3040, Speciālā patoloģija I

Vete3041, Speciālā patoloģija II

Vete4018, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete4019, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika III

Vete4021, Lielo dzīvnieku ķirurģija I

Vete4022, Lielo dzīvnieku ķirurģija II

Vete4023, Mazo dzīvnieku ķirurģija I

Vete4024, Mazo dzīvnieku ķirurģija II

Vete4036, Vispārīgā patoloģija I

Vete4037, Vispārīgā patoloģija II

Vete4045, Epidemioloģija

Vete4049, Parazitoloģija un invāzijas slimības II

Vete4061, Farmakoloģija I

Vete4062, Farmakoloģija II

Vete4064, Operatīvā ķirurģija II

Vete4084, Operatīvā ķirurģija I

Vete4085, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Vete4086, Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība I

Vete4087, Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība II

Vete4088, Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība III

Vete4093, Radioloģija

Vete4094, Dzīvnieku ēdināšana II

Vete4096, Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija I

Vete4097, Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija II

Vete4100, Dzīvnieku patologanatomiskās sekcijas

Vete6028, Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība IV

Piezīmes

Obligāta mācību prakse VMF otrā līmeņa profesionālās studiju programmas "Veterinārmedicīna" 5.kursa 10.semestrī.

Kursa anotācija

Studenti apgūst teorētiskas un praktiskas zināšanas un iemaņas dažādās veterinārmedicīnas nozarēs. Piektā kursa 10. semestrī studenti praktizējas pie veterinārārstiem Latvijā vai ārzemēs.

Rezultāti

• Zināšanas: par laboratoriskās diagnostikas metodēm un to pielietojumu; par dažādu sugu dzīvnieku slimību etiopatoģenēzi, diagnostikas un ārstēšanas iespējām. Zināšanas par veterinārā darba organizāciju laboratorijās un veterinārmedicīnas aprūpes iestādēs.
• Kompetence: izvēlēties nepieciešamos diagnostikas testus; kompetence novērtēt ganāmpulka veselību, analizēt situāciju ganāmpulkā, sastādīt nepieciešamās barības devas dažādu sugu lauksaimniecības dzīvniekiem. Spēja novērtēt dzīvnieku veselības stāvokli un izvēlēties nepieciešamos diagnostikas testus, lai uzstādītu diagnozi un noteiktu ārstēšanu.
• Prasmes un iemaņas: patstāvīgi veikt dažādu sugu dzīvnieku klīnisko izmeklēšanu, veikt diagnostikas metodes, uzstādīt diagnozi un nozīmēt ārstēšanu. Studenti iemācās analizēt klīniskos gadījumus, izveidot ārstēšanas izrakstus, un uzstāties ar mutisku prezentāciju.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Divas nedēļas pēc prakses noslēguma jāiesniedz prakses dienasgrāmata un prakses pārskats.

Mācību pamatliteratūra

1. Anjou M., Penninck D. Atlas of Small Animal Ultrasonography. Malden, MA: Blackwele Publishing, 2008. 511 p.
2. Brūvers Z. Mājdzīvnieku anatomija: mācību grāmata. Medicīnas apgāds, 2007. 783 lpp.
3. Dirksen G, Grunder H.-D., Grunert E., Stober M, Mack R. Clinical Examination of Cattle. Berlin, 1979. 453 p.
4. Ettinger J.S., Feldman E.C. Textbook of Veterinary Internal Medicine. Volume 1. A Harcourt Health Sciences Company, 2001. 983 p.

Papildliteratūra

1. Jain N.C. Essentials of Veterinary Hematology. Lea & Febiger. 1993. 417 p.
2. Kahn M.C., Line S. The Merck Veterinary Manual. 2010.
3. Liepa L. Asiņu bioķīmisko rādītāju klīniskā interpretācija govīm. Jelgava: LLU izdevniecība, 2000. 44 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Veterinārais Žurnāls. Latvijas Veterinārārstu biedrības informatīvs biļetens. ISSN1407-0065.
2. Journal Veterinary Medicine. sākot ar 1996 gadu.
3. Journal of Veterinary Science. no 2004. gada. ISSN 1229 - 845X.