Код курса VeteP020

Кредитные пункты 1

Общее количество часов40

Количество часов самостоятельной работы студента40

Дата утвеждения курса20.03.2013

Разработчик курса

author

Māra Mangale

Учебная литературa

1. Afanasjevs I. Veterinārā dzemdniecība un ginekoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1983. 360 lpp. 2. Brūveris Z. Mājdzīvnieku anatomija. Rīga: SIA Medicīnas apgāds, 2007. 783 lpp. 3. Brūveris Z. Mājdzīvnieku speciālā histoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1993. 267 lpp. 4. Dzenīte A., Jonins V. Govju mākslīgā apsēklošana. Rīga: Avots, 1989. 147 lpp. 5. Jemeļjanovs Ļ., Māņēvičs Z., Dūrītis I. Dzīvnieku iekšķīgo slimību klīniskā diagnostika. Jelgava, 2007. 242 lpp. ISBN 9984-19-978-9 6. 6. Jemeļjanovs Ļ., Masaļskis N. Dzīvnieku kīniskā izmeklēšana. Jelgava, 2000. 7. Keidāns P., Mājdzīvnieku parazitāro slimību diagnostika. LLU, Jelgava, 2000. 8. Trubka. R. Mājdzīvnieku infekcijas slimības. 1. daļa. Jelgava: LLU, 2000. 2. daļa. Jelgava, 2001. 10. Chenoweth J., Lorton S.P. Animal Andrology Theories and Aplications. FSC, 2015. 568 p. 11. Hopper R.M., Bovine Reproduction. Wiley–Blackwell, 2015. 800 p. 12. Youngquist R.S. Threlfall W.R. Current Therapy in Large Animal Theriogenology. Saunders, 2007. 1061 p 13. Ogilvie T.H. Large Animal Internal Medicine. Williams&wilkins, 1998. 14. Roberts S. Current Therapy in Large Animal Theriogenology. W.B.Saunders Company. 1997. 897 p. 15. Petter Radoititis O.M., Leslie K.E., Fetrow J. Herd Health Food Animal Production Medicine. W.B.Saunders Company. 1994. 630 p. 16. Senger P.L. Pathways to Pregnancy and Parturition. 2nd Edition. Current Conceptions, 2003. 368 p.

Дополнительная литература

1. Piena lopkopība. Blūzmanis J., Duļbinskis J., Grundmane A., Jaunzems V., Jemeļjanovs A., Kravale D., Laurs A., Neilands J., Osītis U., Strautmanis, D. Sigulda, 2001. 191 lpp. 2. Garančs A. Dzīvnieku fizioloģija jautājumos un atbildēs. Jelgava, 1999. 302 lpp. 3. Liepa L. Asiņu bioķīmisko rādītāju klīniskā interpretācija govīm. Jelgava: LLU izdevniecība, 2000. 44 lpp. 4. Mozgis V. Govju tesmeņu slimības un to apkarošana. Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs. Ozolnieki, 1997. 242 lpp. 5. Vētra J., Ligers J., Vaiders L. Govju tesmeņa slimības. Rīga: Zvaigzne, 1996. 173 lpp. 6. Carleton C.L. Equine Theriogenology. Wiley Blackwell, 2011. 1208 p. 7. Veterinary Reproduction and Obstetrics. Geofferey H. Atrhur et. al. London, Philadelphia, Toronto, Sidney, Tokyo, 1996. 726 p 8. Radostits O.M. Mayhew I.G. , Houston D.M. Veterinary clinical Examination and Diagnosis. 2010. 9. Roger W., Blowey, A. Weaver D. Color Atlas of Diseases and Disorders of Cattle. 3 rd edition. Edinburgh, London, New York…, 2011. 267 p.

Периодика и другие источники информации

1. Asian- Australasian Journal of Animal Sciences (AJAS). Korea. ISSN 1011-2367. 2. Compedium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian. (Comp Cont Educ Pract). 2000-2011. USA: veterinary Learning Sistem, ISSN 0193-1903. 3. Journal of the American Veterinary Medical Association( J Am Vet Med Assoc; JAVMA). 2000- 2011. USA: American Medical Assoc. ISSN 0003- 1488. 4. Veterinarija ir Zootechnika (Vet Med Zoot). 2000- 2011. Lithuania " Veterinarija ir zootechnika". ISSN 1392- 2130