Kursa kods Vete4108

Kredītpunkti 3

Infekcijas slimības II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaInfekcijas slimības un mikrobioloģija60303017/02/2016Pārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Kaspars Kovaļenko

Veterinārmedicīnas doktors

Piezīmes

Obligātais studiju kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Veterinārmedicīna".

Kursa anotācija

Studenti apgūst baktēriju, vīrusu, riketsiju, hlamīdiju, prionu un patogēno sēņu izraisītas slimības, ar kurām slimo cūkas, zirgi un gaļēdāji; šo slimību aktualitāti un izplatību republikā, Eiropas valstīs un pasaulē; izraisītājus, infekcijas avotus un ceļus, klīnisko un patologanatomisko ainu, diagnostikas metodes, ārstēšanas iespējas un līdzekļus, apkarošanu un profilaksi.

Rezultāti

• zināšanas: izpratne par cūku, zirgu un gaļēdāju dzīvnieku infekcijas slimībām, to apkarošanu, ārstēšanu un profilaksi;
• prasmes: studenti prot patstāvīgi uzstādīt diagnozi cūku, zirgu un gaļēdāju dzīvnieku infekcijas slimību gadījumā, veikt ārstēšanu un profilakses pasākumus;
• kompetence: pēc studiju kursa apgūšanas studenti spēj analizēt iegūto informāciju par cūku, zirgu un gaļēdāju dzīvnieku infekcijām, spēj patstāvīgi uzstādīt diagnozi un veikt ārstēšanu un profilakses pasākumus, spēj iegūtās zināšanas izmantot radikāli jaunu pieeju un risinājumu meklēšanā infekcijas slimību gadījumā.

Kursa plāns

1 Klasiskais cūku mēris; Āfrikas cūku mēris; Cūku vezikulārā slimība.
2 Cūku sarkanguļa; Cūku gripa; Cūku infekciozais atrofiskais rinīts.
3 Riska apzināšana un rīcības modelēšana sevišķi bīstamu cūku infekcijas slimību gadījumos.
4 Aktinobacilārā pleiropneimonija; Cūku enzootiskā pneimonija; Cūku cirkovīrusa infekcija.
5 CRRS;Tešena-Talfana slimība; Glassera slimība; Cūku transmisīvais gastroenterīts.
6 Kolokvijs; Cūku parvovirosālā infekcija; Cūku dizentērija; Cūku proliferatīvais enterīts(ileīts, enteropātija).
7 Cūku epidēmiskā diareja; Cūku infekcijas slimību diferenciāldiagnostika.
8 Cūku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas pasākumi.
9 Gaļēdāju mēris; Infekciozais hepatīts.
10 Suņu parvovirusālais enterīts; Suņu infekciozais traheobronhīts.
11 Kaķu panleikopēnija; Kaķu leikēmijas/sarkomas komplekss.
12 Kaķu infekciozais peritonīts; Kaķu respiratorisko infekciju komplekss.
13 Zirgu ļaunie ienāši; Kumeļu ienāši.
14 Zirgu Āfrikas mēris; Zirgu infekciozā anēmija.
15 Zirgu rinopneimonija; Zirgu gripa.
16 Zirgu infekciozais arterīts; Zirgu infekciozais encefalomielīts.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtotas ieskaites un 1 kolokvijs. Referāts. Gala pārbaudījums kumulatīvais eksāmens.

Mācību pamatliteratūra

1. Jackson P.G., Cockroft P.D. Handbook of pig medicine. Salt Lake City: Sounders Elsewier, 2007. 296 p.
2. Zimmerman J.J., Karriker L., Ramirek A., Schwartz K.I., Stevenson G.W. Diseases of swine. New Jersey: Willey blackwell, 2012. 983 p.
3. The Merck Veterinary Manual. S. E. Aiello, M.A. Moses (Eds.). 11th ed. Philadelphia: John Wiley&Sons, 2016. 3000 p.
4. Greene C.E. Infectious diseases of the dog and cat. St. Louis: Saunders Elsevier, 2006. 1387 p.

Papildliteratūra

1. The Merck Veterinary Manual. C.M. Cahn, S. Line (Eds.). 8th ed. Philadelphia , John Wiley&Sons, 2001. Philadelphia, 1300 p.
2. Greene C. E. Infectious Diseases of the Dog and Cat. 4th Edition. Saunders, 2012. 1376 p.
3. Sellon D.C. Equine infectious diseases. St. Louis: Saunders Elsevier, 2007. 653 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. An International Journal on Animal Infection. EDP Sciences. ISSN: 1297-9716
2. Veterinārais Žurnāls. Latvijas Veterinārārstu biedrības informatīvais biļetens. ISSN: 1407-0065
3. Journal of Swine Health and Production. American Association of Swine Veterinarians. ISSN: 1066-4963