Code du cours PedaP034

Crédits 6

La quantité totale d'heures en classe240

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant240

Date de l'approbation du cours17.06.2015

Auteurs du cours

author

Silvija Reihmane

author

Ligita Ozolniece

Manuels

1. Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem. (2014) MK noteikumi Nr.468. Pieņemts: 12.08.2014.Stājas spēkā: 23.08.2014. [tiešsaiste] [skatīts 25.06.2015]. Pieejams: http://likumi.lv//doc.php?id=268342
2. Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem. (2014) MK noteikumi Nr.281. Pieņemts: 21.05.2013.Stājas spēkā: 06.06.2013. [tiešsaiste]. [skatīts 25.06.2015]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=257229
3. Pedagoģijas bakalaura darba izstrāde. (2015) Metodiskie norādījumi studiju programmas „Mājas vide izglītībā” studentiem, izstrād. darba grupa S. Reihmanes vadībā, TF, IMI, Jelgava, 46 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 1. un 2. daļa. (2000, 2001) Jelgava: LLU.
2. Nadziņa V. (2012) Jostas un prievītes. Zvaigzne ABC, 32 lpp.
3. Naita L. (2010) Šūšana. Rokasgrāmata. Zvaigzne ABC, 256 lpp.