Kursa kods PārZ2062

Kredītpunkti 2

Uzturmācība

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas produktu kvalitātes

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUztura katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ilze Beitāne

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par uzturu un tā nozīmi dzīves kvalitātes nodrošināšanā, izprotot dažādo vecuma grupu uztura vajadzības. Iepazīstas ar dažādām ārstnieciskajām diētām, dažādiem populāriem uztura veidiem un ēšanas traucējumiem. Apgūst prasmes aprēķināt produktu uzturvērtību un enerģētisko vērtību. Saprot un prot izskaidrot produktu marķējumā sniegto informāciju par uzturvērtību. Analizē un izvērtē dažādu informācijas avotu saturu par uzturu. Iepazīst jaunākās uztura tendences.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un kritiska izpratne par uzturu un tā nozīmi veselības saglabāšanā, kā arī saistošo likumdošanu.
• Prasmes aprēķināt indivīdam nepieciešamo enerģijas daudzumu dienā, izvērtēt dažādas diētas, aprēķināt produktu uzturvērtību un enerģētisko vērtību.
• Kompetence: izprot veselīga uztura būtību un ir spējīgs analizēt un izvērtēt dažādus informācijas avotus par uzturu, sniedzot pamatotu viedokli un problēmas risinājumu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Cilvēka gremošanas sistēma.
2 Uzturs, tā nozīme dzīves kvalitātes nodrošināšanai.
3 Indivīdam nepieciešamais enerģijas daudzums diennaktī. Fizisko aktivitāšu piramīda un enerģijas patēriņš.
4 Ķermeņa masas indekss. Citas ķermeņa masas izvērtēšanas iespējas. Latvijas un pasaules statistika.
5 Kas ir diēta, to veidi un izvērtējums. Badošanās - pro un contra.
6 Aptaukošanās - globāla problēma. Cēloņi un sekas.
7 Ieteicamās enerģijas un uzturvielu devas Latvijas iedzīvotājiem, MK noteikumi 172.
8 Veselīga uztura ieteikumi pieaugušajiem. Izvērtējums un pielietojums.
9 Veselīga uztura ieteikumi zīdaiņiem un bērniem no 2-18 gadu vecumam. Izvērtējums un pielietojums.
10 Cukura diabēts, to tipi. Diēta. Glikēmiskais indekss. Maizes vienības.
11 Celiakija. Bezglutēna diēta.Fenilketonūrija.
12 Laktozes nepanesība. Podagra. Dalītais uzturs.
13 Veģetārisms kā jauna uztura tendece.
14 Vidusjūras zemju uzturs - viens no veselīgākiem uztura veidiem pasaulē.
15 Doktora Atkinsa diēta jeb bezogļhidrātu diēta - olbaltumvielu diētu attīstības pamats.
16 Uzturvērtības informācijas sagatavošana pārtikas produktiem. Aprēķini, izpratne, skaidrojums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi jāuzraksta 5 plānotie kontroldarbi un jānostrādā 5 paredzētie praktiskie darbi. Pārbaudes veids ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Zariņš Z., Neimane L. Uztura mācība. Rīga: Rasa ABC, 1998. 391 lpp.
2. Pārkers S. Cilvēka ķermenis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 256 lpp.
3. Bender D.A. Introduction to nutrition and metabolism. Boca Raton, Florida: CRC Press, 2014. 404 p.
4. Drummond K.E. Nutrition for foodservice and culinary professionals. Hoboken New Jersey: Wiley, 2017. 465 p.

Papildliteratūra

1. Brown J.E. Nutrition through the life cycle. Boston MA: Cengage Learning, 2016. 590 p.
2. Kalorijas. Rīga: Jumava, 2000. 92 lpp.
3. Atkinss R. Doktora Atkinsa revolucionārā diēta. Rīga: Artava, 1999. 446 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Veselības ministrijas mājas lapa: Veselīga uztura ieteikumi Veselības ministrijas izstrādātie veselīga uztura ieteikumi [tiešsaiste] [skatīts 06.01.2015.]. Pieejams: http://www.vm.gov.lv/lv/tava_veseliba/veselibas_ministrijas_izstradatie_veseliga_uztura_ieteikumi
2. Eiropas pārtikas informācijas padomes mājas lapa [tiešsaiste] [skatīts: 27.03.2018.]. Pieejams: http://www.eufic.org
3. Pasaules veselības organizācijas mājas lapa [tiešsaiste] [skatīts: 27.03.2018.]. Pieejams: http://www.who.int

Piezīmes

Obligātais kurss PTF bakalaura studiju programmai "Pārtikas kvalitāte un inovācijas"