Kurs-Code MežZP048

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)120

Bestätigt am (Datum)14.03.2017

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Dagnis Dubrovskis

Vorkenntnisse

Mate4011,

MežZ5036,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.
2. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 267 lpp.
3. Dokumentācija. Bibliogrāfiskās norādes. Saturs, forma un struktūra: VS ISO 690. Rīga: VSIA Latvijas standarts, 2001. 34 lpp.
4. Informācija un dokumentācija. Bibliogrāfiskās norādes: LVS ISO 690-2: Elektroniskie dokumenti vai to daļas. Rīga: VSIA Latvijas standarts, 2001. 32 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam: mācību līdzeklis 1.daļa, Rīga, Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam: mācību līdzeklis 2.daļa, Rīga, Datorzinību Centrs, 2000. 136 lpp.
3. Mūze B., Pakalna D., Kalniņa I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces: metodiskais līdzeklis. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 133 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Rural Sustainability Research. Former: Proceedings of the Latvia University of Agriculture. Berlin: De Gruyter Open. ISSN: 2256-0939 http://www.degruyter.com/view/j/plua
2. "Baltic Forestry. ISSN 1392-1355 https://www.balticforestry.mi.lt/bf/
3. Rakstu krājums "Mežzinātne"; www.silava/mezzinatne/lv. ISSN 1407-270X