Code du cours MežZ5017

Crédits 4

La quantité totale d'heures en classe160

Nombre de conferences56

Nombre de travaux pratiques et des séminaires8

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant96

Date de l'approbation du cours08.11.2011

Auteur du cours

author

Imants Liepa

Manuels

1. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: aut. izd., 2002. 248 lpp.
2. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: SIA "et cetera", 2006. 217 lpp.
3. Liepa I., Mauriņš A., Vimba E. Ekoloģija un dabas aizsardzība. Rīga: Zinātne, 1991. 303 lpp.
4. Līpiņš L., Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. Jelgava, 2007. 104 lpp.
5. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Meža enciklopēdija. Autoru kolektīvs Jāņa Broka vadība. Rīga: Apgāds "Zelta Grauds", 2003. 368 lpp.
2. Biotopu rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Dabas fonds, 2000. 160 lpp.
3. Skudra P., Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. Rīga: Zvaigzne, 1993. 262 lpp.
4. Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. I daļa Meža entomoloģija,mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2015. 172 lpp.
5. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa Meža fitopatoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2017. 173 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Forest Ecology. Journal of Forest Sciences in Lithuania, Latvia and Estonia. ISSN: 1392-1355.
2. Silva Fennica. The International Journal of Forestry and Forest Industries.ISSN: 0037-5330.
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne". ISSN: 1407-270X.