Kurs-Code MežZ5017

Kreditpunkte 4

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)160

Vorlesungen (Stundenzahl)56

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)96

Bestätigt am (Datum)08.11.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Imants Liepa

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: aut. izd., 2002. 248 lpp.
2. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: SIA "et cetera", 2006. 217 lpp.
3. Liepa I., Mauriņš A., Vimba E. Ekoloģija un dabas aizsardzība. Rīga: Zinātne, 1991. 303 lpp.
4. Līpiņš L., Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. Jelgava, 2007. 104 lpp.
5. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Meža enciklopēdija. Autoru kolektīvs Jāņa Broka vadība. Rīga: Apgāds "Zelta Grauds", 2003. 368 lpp.
2. Biotopu rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Dabas fonds, 2000. 160 lpp.
3. Skudra P., Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. Rīga: Zvaigzne, 1993. 262 lpp.
4. Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. I daļa Meža entomoloģija,mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2015. 172 lpp.
5. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa Meža fitopatoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2017. 173 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Forest Ecology. Journal of Forest Sciences in Lithuania, Latvia and Estonia. ISSN: 1392-1355.
2. Silva Fennica. The International Journal of Forestry and Forest Industries.ISSN: 0037-5330.
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne". ISSN: 1407-270X.