Kurs-Code MežZ5007

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)08.11.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aigars Indriksons

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: Izdevniecība Et cetera, 2006. 219 lpp.
2. Chang M. Forest hydrology. An introduction to water and forests. Boca Raton, London, New York, Washington: CRC Press, 2003. 474 p.
3. Klapars G. Mežu meliorācija Latvijā. Rīga: [Rīga : Latvijas valsts meži], 2010. 136 lpp.
4. Ceļvedis Latvijas privāto mežu īpašniekiem. Sast. J.Ošlejs. [Latvija]: Et cetera, 2005. 212 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Meža enciklopēdija. Red. J. Broks. Rīga: Apgāds Zelta grauds, 2003. 281 lpp.
2. Ecohydrological processes in Northern Wetlands. Ed. A. Järvet and E. Lode. Tallinn - Tartu: Tartu University Press, 2003. 303 lpp.
3. Purvu aizsardzība un apsaimniekošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā. Red. M. Pakalne. Rīga: Latvijas Dabas fonds, 2008. 183 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Journal of Hydrology ISSN 0022-1694
2. Лесоведение ISSN 0024-1148
3. The Finnish Environment ISSN 1238-7312