Код курса MežZ5007

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий24

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса08.11.2011

Разработчик курса

author

Aigars Indriksons

Учебная литературa

1. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: Izdevniecība Et cetera, 2006. 219 lpp.
2. Chang M. Forest hydrology. An introduction to water and forests. Boca Raton, London, New York, Washington: CRC Press, 2003. 474 p.
3. Klapars G. Mežu meliorācija Latvijā. Rīga: [Rīga : Latvijas valsts meži], 2010. 136 lpp.
4. Ceļvedis Latvijas privāto mežu īpašniekiem. Sast. J.Ošlejs. [Latvija]: Et cetera, 2005. 212 lpp.

Дополнительная литература

1. Meža enciklopēdija. Red. J. Broks. Rīga: Apgāds Zelta grauds, 2003. 281 lpp.
2. Ecohydrological processes in Northern Wetlands. Ed. A. Järvet and E. Lode. Tallinn - Tartu: Tartu University Press, 2003. 303 lpp.
3. Purvu aizsardzība un apsaimniekošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā. Red. M. Pakalne. Rīga: Latvijas Dabas fonds, 2008. 183 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Journal of Hydrology ISSN 0022-1694
2. Лесоведение ISSN 0024-1148
3. The Finnish Environment ISSN 1238-7312