Code du cours MežZ3042

Crédits 2.50

La quantité totale d'heures en classe100

Nombre de conferences24

Nombre des travaux du laboratoire16

Date de l'approbation du cours08.11.2011

Auteur du cours

author

Aigars Indriksons

Manuels

1. Priedītis N. Augu ģeogrāfija un daudzveidība. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 176 lpp.
2. Liepiņa L., Kazāka R. Ziedēšanas prieks Latvijas mežos un ārēs. Rīga: SIA Vizuālais elements, 2008. 207 lpp.
3. Eglīte Z., Šulcs V. Latvijas vaskulāro augu flora: Lycopodiophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta. Rīga: Latvijas Universitāte, 2000. 88 lpp.
4. Mossberg B., Stenberg L. Den nya nordiska floran. Stockholm: Wahlstrom & Widstrand, 2003. 928 p.

Ouvrages supplémentaires

1. Meža enciklopēdija. Red. J. Broks. Rīga: Zelta grauds, 2003. 281 lpp.
2. Fermēlens N. Derīgie augi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 320 lpp.
3. Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 452 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Latvijas Veģetācija ISSN 1407-3641
2. Ботанический журнал ISSN 0006-8136
3. Journal of Botany and Plant Biology ISSN 2078-0265.