Code du cours MežZ3032

Crédits 1

La quantité totale d'heures en classe40

Nombre de conferences16

Date de l'approbation du cours08.11.2011

Auteur du cours

author

Andris Drēska

Manuels

1. Mūze B., Pakalna D., Kalniņa I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces: metodiskais līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 2005. 133 lpp.
2. Doktorantūra 2009. Jelgava: LLU, 2009. 111 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversme. Atbildīgā par izdevumu: T. Tabunova. Jelgava: LLU, 2002. 26 lpp. Pieejams: http://www.llu.lv/?ri=392
2. Maģistra darbu izstrādāšana un aizstāvēšana: metodiskie norādījumi. Sast. H. Tuherms, I. Liepa, A. Drēska, Z.Saliņš, V. Kozuliņš, U. Spulle. Jelgava: LLU, 2010. 26 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Zinātnes Vēstnesis, ISSN 1407-1479
2. Baltic Forestry, ISSN 1392-1355