Kurs-Code MežZ3032

Kreditpunkte 1

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Bestätigt am (Datum)08.11.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Andris Drēska

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Mūze B., Pakalna D., Kalniņa I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces: metodiskais līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 2005. 133 lpp.
2. Doktorantūra 2009. Jelgava: LLU, 2009. 111 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversme. Atbildīgā par izdevumu: T. Tabunova. Jelgava: LLU, 2002. 26 lpp. Pieejams: http://www.llu.lv/?ri=392
2. Maģistra darbu izstrādāšana un aizstāvēšana: metodiskie norādījumi. Sast. H. Tuherms, I. Liepa, A. Drēska, Z.Saliņš, V. Kozuliņš, U. Spulle. Jelgava: LLU, 2010. 26 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Zinātnes Vēstnesis, ISSN 1407-1479
2. Baltic Forestry, ISSN 1392-1355