Code du cours MežZ1007

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre des travaux du laboratoire16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours08.11.2011

Auteur du cours

author

Andrejs Dreimanis

Manuels

1. Dreimanis A. Putnu kārtu apskats. Jelgava: LLU, 1999. 43 lpp.
2. Dreimanis A. Putnu morfoloģiskās pazīmes. Jelgava: LLU Mežkopības katedra, 2002. 28 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Dreimanis A. Dzīvnieku ietekme uz ekosistēmām un tās vērtējums. Jelgava: LLU Mežkopības katedra, 2002. 11 lpp.
2. Dreimanis A. Putnu dzīves sezonālās parādības un ekoloģiskā piemērošanās. Jelgava: LLU, 2002. 16 lpp.
3. Naumovs N., Kartašovs N. Mugurkaulnieku zooloģija. Rīga: Zvaigzne, 1990. 528 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Rakstu krājums: Mežzinātne. [ tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. [skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx Ir LLU FB
2. Medības. Makšķerēšana. Daba. ISSN 1407-0537.