Kurs-Code MežZ1007

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Arbeit im Labor (Stundenzahl)16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)08.11.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Andrejs Dreimanis

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Dreimanis A. Putnu kārtu apskats. Jelgava: LLU, 1999. 43 lpp.
2. Dreimanis A. Putnu morfoloģiskās pazīmes. Jelgava: LLU Mežkopības katedra, 2002. 28 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Dreimanis A. Dzīvnieku ietekme uz ekosistēmām un tās vērtējums. Jelgava: LLU Mežkopības katedra, 2002. 11 lpp.
2. Dreimanis A. Putnu dzīves sezonālās parādības un ekoloģiskā piemērošanās. Jelgava: LLU, 2002. 16 lpp.
3. Naumovs N., Kartašovs N. Mugurkaulnieku zooloģija. Rīga: Zvaigzne, 1990. 528 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Rakstu krājums: Mežzinātne. [ tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. [skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx Ir LLU FB
2. Medības. Makšķerēšana. Daba. ISSN 1407-0537.