Kurs-Code MašZ3035

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)12

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge20

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)27.02.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Mārtiņš Ziemelis

Vorkenntnisse

MašZ4043,

MatZ3062,

MatZ3063,

MatZ4012,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Avotiņš J.. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp.
2. Haas, Mill Operator's Manual, 96 - 8000 Rev AF, 2010. - 284 p. [tiešsaiste] [skatīts 30.01.2018.] Pieejams: http://www.kfilipowicz.zut.edu.pl/Programowanie/HAAS_VMC_mannual.pdf
3. Avotiņš J. Metālapstrāde: kursa darbs "Tehnoloģisko procesu izstrāde": metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2005. 90 lpp.
4. Krizbergs J. Datorizētā projektēšana (CAM). Rīga: RTU, 2006. 270 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Peter Smid. CNC programming Handbook. America, New York, NY 10018, 2003. 508 p.
2. Urbahs A., Smirnovs A. CAM tehnoloģijas transportmašīnbūvē. Rīga: RTU, 2009. 108 lpp.