Код курса MašZ3035

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций12

Kоличество часов семинаров и практических занятий20

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса27.02.2018

Разработчик курса

author

Mārtiņš Ziemelis

Предварительные знания

MašZ4043,

MatZ3062,

MatZ3063,

MatZ4012,

Учебная литературa

1. Avotiņš J.. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp.
2. Haas, Mill Operator's Manual, 96 - 8000 Rev AF, 2010. - 284 p. [tiešsaiste] [skatīts 30.01.2018.] Pieejams: http://www.kfilipowicz.zut.edu.pl/Programowanie/HAAS_VMC_mannual.pdf
3. Avotiņš J. Metālapstrāde: kursa darbs "Tehnoloģisko procesu izstrāde": metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2005. 90 lpp.
4. Krizbergs J. Datorizētā projektēšana (CAM). Rīga: RTU, 2006. 270 lpp.

Дополнительная литература

1. Peter Smid. CNC programming Handbook. America, New York, NY 10018, 2003. 508 p.
2. Urbahs A., Smirnovs A. CAM tehnoloģijas transportmašīnbūvē. Rīga: RTU, 2009. 108 lpp.