Kurs-Code MašZ3015

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)27.02.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Antoņina Čukure

author

Dace Rotgalve-Birziete

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Kvalitātes sistēmas pasaulē un Latvijā. RĪga, 1996. 24 lpp. Nav LLU FB
2. Kvalitātes vadības sistēmu ieviešana uzņēmumos. Rīga: Personāla sertifikācijas institūts, 2003. 116 lpp.
3. Leilands J. Kvalitātes vadības sistēmas Jaunā ISO 9001:2008 standarta prasību skaidrojums. Rīga, 2009. 176 lpp.
4. Kalējs O. Kvalitātes vadības sistēma un tās izveidošana pakalpojumu jomā. Rīga, 2005. 121 lpp.
5. Shiba S. The Five Step Discovery Process Manual With Examples. 2006. 72 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Kvalitātes vadība. Izstrādāja J.Pildars. Rīga, 1999. 41 lpp.
2. O`Brien J. J. Construction inspection handbook total quality management New York etc.: Champman & Hall International Thomson, 1997. 669 p.
3. Juran J. M. Handbuch der Qualitaetssplanung Qualitaetsplanung. Landsberg/Lech: Lech Moderne Industri. 1991. 399 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Kvalitāte: žurnāls par kvalitāti un kvalitātes vadīšanu. Rīga: Latvijas Kvalitātes asociācija. ISSN 1407-7671.
2. Dienas Bizness.: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.