Код курса MašZ3015

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса27.02.2018

Разработчики курса

author

Antoņina Čukure

author

Dace Rotgalve-Birziete

Учебная литературa

1. Kvalitātes sistēmas pasaulē un Latvijā. RĪga, 1996. 24 lpp. Nav LLU FB
2. Kvalitātes vadības sistēmu ieviešana uzņēmumos. Rīga: Personāla sertifikācijas institūts, 2003. 116 lpp.
3. Leilands J. Kvalitātes vadības sistēmas Jaunā ISO 9001:2008 standarta prasību skaidrojums. Rīga, 2009. 176 lpp.
4. Kalējs O. Kvalitātes vadības sistēma un tās izveidošana pakalpojumu jomā. Rīga, 2005. 121 lpp.
5. Shiba S. The Five Step Discovery Process Manual With Examples. 2006. 72 p.

Дополнительная литература

1. Kvalitātes vadība. Izstrādāja J.Pildars. Rīga, 1999. 41 lpp.
2. O`Brien J. J. Construction inspection handbook total quality management New York etc.: Champman & Hall International Thomson, 1997. 669 p.
3. Juran J. M. Handbuch der Qualitaetssplanung Qualitaetsplanung. Landsberg/Lech: Lech Moderne Industri. 1991. 399 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Kvalitāte: žurnāls par kvalitāti un kvalitātes vadīšanu. Rīga: Latvijas Kvalitātes asociācija. ISSN 1407-7671.
2. Dienas Bizness.: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.