Kurs-Code LauZ6133

Kreditpunkte 5

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)200

Vorlesungen (Stundenzahl)40

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge40

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)120

Bestätigt am (Datum)19.02.2016

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ilze Grāvīte

author

Kaspars Kampuss

Vorkenntnisse

LauZ6105,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Augļkopība. Red. L. Ikase. Dobeles novads: LV Augļkopības institūts, 2015. 544 lpp.
2. Temperate and subtropical fruit production. D. I. Jackson, N. E. Looney (ed.). 2nd edition. UK: CABI Publishing, 2006. 332 p.
3. The Encyclopedia of Fruit and Nuts. J. Janick, R.E. Paull. (ed.). Wallingford, UK; Cambridge, MA: CAB International, 2008. 954 p.

4. Fundamentals of Temperate Zone Tree Fruit Production. Ed. by J. Tromp, A.D. Webster, S.J.Wetheim. Leiden: Backuys Publishers, 2005. 400 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Improving the health-promoting properties of fruit end vegetable products. F.A.Tomas-Barberan, M.I.Gil (ed.). England: Woodhead Publishing, 2008. 559 p.
2. Wills R.B.H., McGlasson W.B., Graham D., Joyce D.C. Postharvest. (5th edition). An introduction to the physiology and handling of fruit, vegetables and ornamentals. 5th edition. UK: CABI Publishing, 2007. 227 p.
3. Sudrabs J. 1960 Augļkopība. Rīga: LVI, 679. lpp (arī citi laidumi)
4. Skrīvele M., Ikase L. 2013. Latvijas ābeles. Rīga: Jumava, 136 lpp.
5. Kārkliņš J., Skrīvele M., Kaufmane E., Ikase L. 2007. Plūmju šķirnes. LVAI, Dobele, 204 lpp.
6. Kārkliņš J. 2004. Bumbieru šķirnes. Dobele, 299 lpp.
7. Ruisa S., Kaufmane E. 2008. Ķiršu, aprikožu un persiku šķirnes. Latvijas Pomoloģija, Izd. Latvijas Valsts Augļkopības institūts, 216 lpp.
8. Strautiņa S., Kalniņa I. 2019. Avenes un to audzēšana. Rīga: Jumava,
9. Strautiņa S., Kaufmane E. 2011. Dobeles ceriņi. Rīga: Jumava, 96.lpp.
10. Skrīvele M., Rubauskis E., Strautiņa S. 2011. Augļu koku un ogulāju veidošana. Rīga: Zvaigzne ABC, 96.lpp.
11. Vēsturiskie dārzi. Šķirņu katalogs. Kviklys D., Gelvonauskiene D., Karkleliene R., Juškevičiene D., Dambrauskiene E., Uselis N., Lanauskas J., Ikase L., Lepse L., Kaufmane E., Feldmane D., Dēķena Dz., Zeipiņa S. Babtai: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas, 2019. 175 p.
brīvpieejas informācijas avots: http://fruittechcentre.eu/sites/default/files/2019-03/skirnu_katalogs_elektroniska_versija_HG.pdf

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. ISHS izdevums "Acta Horticulturae" ISSN: 0567-7572 http://www.actahort.org/
2. Žurnāls "Agrotops" ISSN: 407-5164
1. Westwood M.N. Temperate-zone pomology physiology and culture. 3rd edition. Portland, Oregon, USA: Timber Press, 1993. 523 p.
3. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences. brīvpieejas informācijas avots: https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/prolas-overview.xml?tab_body=overview un konkrēti 2017. gada 71. sējums Nr. 3: https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/71/3/prolas.71.issue-3.xml
2013. gada 67. sējums Nr.2: https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/67/2/prolas.67.issue-2.xml
4. Zinātniski praktisko konferenču “Līdzsvarota Lauksaimniecība” rakstu krājumi, kas ir brīvpieejas informācijas avots:
http://www.lf.llu.lv/lv/lidzsvarota-lauksaimnieciba
5. “Profesionālā Dārzkopība” - e-žurnāls brīvpieejas informācijas avots: http://fruittechcentre.eu/lv/profesionala-darzkopiba
6. Fruit Quarterly - e-žurnāls brīvpieejas informācijas avots http://nyshs.org/fruit-quarterly/past-issues/

7. Obstbau - https://www.obstbau.org/