Kurs-Code LauZ6131

Kreditpunkte 14

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)560

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)560

Bestätigt am (Datum)30.10.2012

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Biruta Bankina

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

Kārkliņš A., Kreišmane Dz. (2012) Studiju darbu izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 4. papild. un pārstr. izd. Jelgava: LLU, 2012.