Kurs-Code LauZ6129

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)240

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)240

Bestätigt am (Datum)30.10.2012

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Biruta Bankina

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darbu izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 4.papild. un pārstr. izdevums. Jelgava: LLU, 2012.