Код курса LauZ6129

Кредитные пункты 6

Общее количество часов240

Количество часов самостоятельной работы студента240

Дата утвеждения курса30.10.2012

Разработчик курса

author

Biruta Bankina

Учебная литературa

1. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darbu izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 4.papild. un pārstr. izdevums. Jelgava: LLU, 2012.