Код курса LauZ6116

Кредитные пункты 5

Общее количество часов200

Kоличество часов лекций48

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Дата утвеждения курса18.10.2011

Разработчик курса

author

Antra Balode

Учебная литературa

1. Dimza V. Inovācijas: pasaulē, Eiropā, Latvijā. Rīga: LZA Ekonomikas institūts, 2003. 205 lpp.
2. Inovatīvās darbības pamatelementi. Rokasgrāmata maziem un vidējiem uzņēmumiem. Rīga: LR Ekonomikas ministrija, 2005. 248 lpp.
3. Intelektuālais īpašums kā kvalitatīvas attīstības avots. Rīga: LR Patentu valde, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija, 2002. 134 lpp

Дополнительная литература

1. Formica P., Stabulnieks J. Knowledge Based Entrepreneurship. Baltic Dynamic 2004. Global Print, Italy: Gongonzola, 2005. 378 p.
2. Gelauff G., Klomp L., Raes St., Roelandt Th. Fostering Productivity. Patterns, Ministry of Economic Affairs, The Hague, The Netherlands : Elsevier, 2004. 327 p.
3. Stabulnieks J., et.all. Innovative Companies in Latvia, Latvian Technological Center. Rīga: SIA Tipogrāfija Pērse, 2005. 164 p.