Code du cours LauZ5163

Crédits 5

La quantité totale d'heures en classe200

Nombre de conferences46

Nombre de travaux pratiques et des séminaires10

Nombre des travaux du laboratoire24

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant120

Date de l'approbation du cours26.02.2019

Auteurs du cours

author

Lilija Degola

author

Ingmārs Cinkmanis

Connaissances de base

LauZ5143,

Manuels

1. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana. LLU. Jelgava, 2005. 320 lpp.
2. Osītis U. Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. Jelgava: LLKC, 1998. 102 lpp.
3. Degola. L., Trūpa A., Aplociņa E. Lopbarības ķīmiskās analīzes un sagremojamība. 2016. 52.lpp. ISBN 978-9984-48-219-4,
4. Miķelsone V. Bioķīmija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 197 lpp.
5. McKee T., McKee J.R. Biochemistry: The Molecular Basis of Life. 5th ed. Oxford; New York: Oxford University Press, 2012. 752 p.

Ouvrages supplémentaires

1. Latvietis J. Lopbarība. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, 2013. 308 lpp. ISBN 978-9984-48-096-1
2. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, 2013.
3. Garrett R.H., Grisham C.M. Biochemistry. Australia etc.: Thomson Books/Cole, 2005, p.1086-1169.
4.Minerālvielas liellopiem. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, 2016.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3. Journal of Animal Science, American Society of Animal Science. Print ISSN 0021-8812, Online ISSN 1525-3163.