Kurs-Code LauZ5163

Kreditpunkte 5

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)200

Vorlesungen (Stundenzahl)46

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge10

Arbeit im Labor (Stundenzahl)24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)120

Bestätigt am (Datum)26.02.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Lilija Degola

author

Ingmārs Cinkmanis

Vorkenntnisse

LauZ5143,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana. LLU. Jelgava, 2005. 320 lpp.
2. Osītis U. Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. Jelgava: LLKC, 1998. 102 lpp.
3. Degola. L., Trūpa A., Aplociņa E. Lopbarības ķīmiskās analīzes un sagremojamība. 2016. 52.lpp. ISBN 978-9984-48-219-4,
4. Miķelsone V. Bioķīmija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 197 lpp.
5. McKee T., McKee J.R. Biochemistry: The Molecular Basis of Life. 5th ed. Oxford; New York: Oxford University Press, 2012. 752 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Latvietis J. Lopbarība. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, 2013. 308 lpp. ISBN 978-9984-48-096-1
2. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, 2013.
3. Garrett R.H., Grisham C.M. Biochemistry. Australia etc.: Thomson Books/Cole, 2005, p.1086-1169.
4.Minerālvielas liellopiem. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, 2016.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3. Journal of Animal Science, American Society of Animal Science. Print ISSN 0021-8812, Online ISSN 1525-3163.