Код курса LauZ5163

Кредитные пункты 5

Общее количество часов200

Kоличество часов лекций46

Kоличество часов семинаров и практических занятий10

æоличество лабораторных работ24

Количество часов самостоятельной работы студента120

Дата утвеждения курса26.02.2019

Разработчики курса

author

Lilija Degola

author

Ingmārs Cinkmanis

Предварительные знания

LauZ5143,

Учебная литературa

1. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana. LLU. Jelgava, 2005. 320 lpp.
2. Osītis U. Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. Jelgava: LLKC, 1998. 102 lpp.
3. Degola. L., Trūpa A., Aplociņa E. Lopbarības ķīmiskās analīzes un sagremojamība. 2016. 52.lpp. ISBN 978-9984-48-219-4,
4. Miķelsone V. Bioķīmija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 197 lpp.
5. McKee T., McKee J.R. Biochemistry: The Molecular Basis of Life. 5th ed. Oxford; New York: Oxford University Press, 2012. 752 p.

Дополнительная литература

1. Latvietis J. Lopbarība. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, 2013. 308 lpp. ISBN 978-9984-48-096-1
2. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, 2013.
3. Garrett R.H., Grisham C.M. Biochemistry. Australia etc.: Thomson Books/Cole, 2005, p.1086-1169.
4.Minerālvielas liellopiem. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, 2016.

Периодика и другие источники информации

1. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3. Journal of Animal Science, American Society of Animal Science. Print ISSN 0021-8812, Online ISSN 1525-3163.