Kurs-Code LauZ5034

Kreditpunkte 4

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)160

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)96

Bestätigt am (Datum)04.10.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Lilija Degola

Vorkenntnisse

LauZ5143,

LauZ5163,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Osītis U. Barības līdzekļu enerģētiskās un proteīna vērtēšanas sistēmas dažādās Eiropas valstīs. Jelgava: LLU, 1996. 95.lpp.
2. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Jelgava: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2005. 320.lpp.
3. Osītis U. Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. Jelgava: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 1998. 102.lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Latvietis J. Lopbarība. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, ISBN 978-9984-48-096-1, 2013. 308. Lpp.
2. Degola. L., Trūpa A., Aplociņa E. Lopbarības ķīmiskās analīzes un sagremojamība. SIA Drukātava, ISBN 978-9984-48-219-4, 2016. 52. lpp
3. World Review of Animal Production. World Association for Animal Production ISSN: 0043-8979.
4. Livestock Production Science Published/Hosted by Elsevier Science. ISSN: 0301-6226. 3. Pig International Published by Watt Publishing Company. ISSN: 0191-8834.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Populārzinātnisks žurnāls “Saimnieks”. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. Populārzinātnisks žurnāls “Agrotops” AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3. Agronomy research, žurnāls, [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. Pieejams http://agronomy.emu.ee/
4. Science Direct database. [Online] [viewed 14.02.2019.]. https://www.sciencedirect.com
5. Journal of Animal Science. Published/ American Society of Animal Science. ISSN (printed): 0021-8812. ISSN (electronic): 1525-3163
6. Zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti. [tiešsaiste] [skatīts 14.02.2019.]. http://llufb.llu.lv