Код курса LauZ5034

Кредитные пункты 4

Общее количество часов160

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента96

Дата утвеждения курса04.10.2011

Разработчик курса

author

Lilija Degola

Предварительные знания

LauZ5143,

LauZ5163,

Учебная литературa

1. Osītis U. Barības līdzekļu enerģētiskās un proteīna vērtēšanas sistēmas dažādās Eiropas valstīs. Jelgava: LLU, 1996. 95.lpp.
2. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Jelgava: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2005. 320.lpp.
3. Osītis U. Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. Jelgava: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 1998. 102.lpp.

Дополнительная литература

1. Latvietis J. Lopbarība. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, ISBN 978-9984-48-096-1, 2013. 308. Lpp.
2. Degola. L., Trūpa A., Aplociņa E. Lopbarības ķīmiskās analīzes un sagremojamība. SIA Drukātava, ISBN 978-9984-48-219-4, 2016. 52. lpp
3. World Review of Animal Production. World Association for Animal Production ISSN: 0043-8979.
4. Livestock Production Science Published/Hosted by Elsevier Science. ISSN: 0301-6226. 3. Pig International Published by Watt Publishing Company. ISSN: 0191-8834.

Периодика и другие источники информации

1. Populārzinātnisks žurnāls “Saimnieks”. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. Populārzinātnisks žurnāls “Agrotops” AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3. Agronomy research, žurnāls, [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. Pieejams http://agronomy.emu.ee/
4. Science Direct database. [Online] [viewed 14.02.2019.]. https://www.sciencedirect.com
5. Journal of Animal Science. Published/ American Society of Animal Science. ISSN (printed): 0021-8812. ISSN (electronic): 1525-3163
6. Zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti. [tiešsaiste] [skatīts 14.02.2019.]. http://llufb.llu.lv