Code du cours LauZ5032

Crédits 4

La quantité totale d'heures en classe160

Nombre de conferences32

Nombre des travaux du laboratoire32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant96

Date de l'approbation du cours28.10.2011

Auteur du cours

author

Aiga Nolberga-Trūpa

Manuels

1. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana. LLU. Jelgava. 2005. 312 lpp. 2. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki. 2004. 364 lpp. 3. Osītis U. Govju ēdināšana. Ozolnieki. LLKC. 2002. 46 lpp. 4. Osītis U., Strikauska S., Grundmane A. Lopbarības analīžu rezultātu analīžu rezultātu apkopojums. Jelgava, 2000. 61. lpp. 5. Latvietis J. Lopbarība. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki. 2013. 308 lpp. 6. Osītis U. Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. Jelgava, LLU, 1998. 98 lpp. 7. McDonald P., Edwards R.A., et al. Elektroniski pieejams: http://gohardanehco.com/wp-content/uploads/2014/02/Animal-Nutrition.pdf

Ouvrages supplémentaires

1. Degola L., Trūpa A., Aplociņa E. Lopbarības ķīmiskās analīzes un sagremojamība. Elektroniski pieejams: http://www.vbf.llu.lv/sites/vbf/files/files/lapas/Lopbarības%20ķīmiskās....pdf
2. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. Elektroniski pieejams: http://www.laukutikls lv/sites/laukutikls.lv/files/upload/piena_rokasgramata/54_lopbariba_internetam.pdf
3. Minerālvielas liellopiem. Elektroniski pieejams:http://laukutikls. lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/minerali_2016_internetam_new_pdf
4. Dryden G. Animal Nutrition Science. CABI; First edition. 2008, 302.p ISBN- 10: 9781845934125.

Périodiques et d`autres ressources d`information

Maģistra studiju programma Lauksaimniecība, apakšvirziens Lopkopība, brīvās izvēles studiju kurss (B daļa).