Kurs-Code LauZ5032

Kreditpunkte 4

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)160

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Arbeit im Labor (Stundenzahl)32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)96

Bestätigt am (Datum)28.10.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aiga Nolberga-Trūpa

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana. LLU. Jelgava. 2005. 312 lpp. 2. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki. 2004. 364 lpp. 3. Osītis U. Govju ēdināšana. Ozolnieki. LLKC. 2002. 46 lpp. 4. Osītis U., Strikauska S., Grundmane A. Lopbarības analīžu rezultātu analīžu rezultātu apkopojums. Jelgava, 2000. 61. lpp. 5. Latvietis J. Lopbarība. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki. 2013. 308 lpp. 6. Osītis U. Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. Jelgava, LLU, 1998. 98 lpp. 7. McDonald P., Edwards R.A., et al. Elektroniski pieejams: http://gohardanehco.com/wp-content/uploads/2014/02/Animal-Nutrition.pdf

Weiterfuhrende Literatur

1. Degola L., Trūpa A., Aplociņa E. Lopbarības ķīmiskās analīzes un sagremojamība. Elektroniski pieejams: http://www.vbf.llu.lv/sites/vbf/files/files/lapas/Lopbarības%20ķīmiskās....pdf
2. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. Elektroniski pieejams: http://www.laukutikls lv/sites/laukutikls.lv/files/upload/piena_rokasgramata/54_lopbariba_internetam.pdf
3. Minerālvielas liellopiem. Elektroniski pieejams:http://laukutikls. lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/minerali_2016_internetam_new_pdf
4. Dryden G. Animal Nutrition Science. CABI; First edition. 2008, 302.p ISBN- 10: 9781845934125.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Maģistra studiju programma Lauksaimniecība, apakšvirziens Lopkopība, brīvās izvēles studiju kurss (B daļa).