Code du cours LauZ4109

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences16

Nombre des travaux du laboratoire32

Date de l'approbation du cours16.03.2011

Auteur du cours

author

Jānis Palabinskis

Manuels

1. A. Vilde, Ā. Ruciņš, D. Viesturs. Globālās pozicionēšanas tehnoloģijas lauksaimniecībā. LZTI. Jelgava. 2008. 47 lpp.
2. S. Ivanovs, V. Lazovska. Linu novākšanas un pirmapstrādei sagatavošanas tehnoloģijas un mašīnas. Ulbroka. 2007. 108 lpp.
3. J. Palabinskis. Organisko mēslu izkliedētāji. Jelgava. 2004. 64 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Kalniņš A. Biodegviela – ražošanas un izmantošanas iespējas Latvijā. Rīga: LR Ekonomikas ministrija, 2005. 166 lpp.
2. Smidzinātāju rokasgrāmata. LKIAC, Ozolnieki, 2001. 144 lpp.
3. S.Ivanovs, V.Stramkale. Linu audzēšanas un novākšanas tehnoloģijas, LLU Ulbrokas ZC, 2001. 191 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.