Код курса LauZ4109

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций16

æоличество лабораторных работ32

Дата утвеждения курса16.03.2011

Разработчик курса

author

Jānis Palabinskis

Учебная литературa

1. A. Vilde, Ā. Ruciņš, D. Viesturs. Globālās pozicionēšanas tehnoloģijas lauksaimniecībā. LZTI. Jelgava. 2008. 47 lpp.
2. S. Ivanovs, V. Lazovska. Linu novākšanas un pirmapstrādei sagatavošanas tehnoloģijas un mašīnas. Ulbroka. 2007. 108 lpp.
3. J. Palabinskis. Organisko mēslu izkliedētāji. Jelgava. 2004. 64 lpp.

Дополнительная литература

1. Kalniņš A. Biodegviela – ražošanas un izmantošanas iespējas Latvijā. Rīga: LR Ekonomikas ministrija, 2005. 166 lpp.
2. Smidzinātāju rokasgrāmata. LKIAC, Ozolnieki, 2001. 144 lpp.
3. S.Ivanovs, V.Stramkale. Linu audzēšanas un novākšanas tehnoloģijas, LLU Ulbrokas ZC, 2001. 191 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.