Code du cours KomZ3002

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences24

Nombre de travaux pratiques et des séminaires8

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours20.12.2011

Auteurs du cours

author

Anna Rāta

author

Leonards Leikums

Manuels

1. Krauklis J., Ločmelis J. Komunikāciju leksikons. Rīga: Jumava, 2004. 208 lpp.
2. Herbsts D. Komunikācija uzņēmumā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 119 lpp.
3. Frīdmens T.L. Pasaule ir plakana: īsa 21. gadsimta vēsture. Rīga: Jumava, 2009. 566 lpp.
4. Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 215 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Milēviča I. Ievads komunikācijas teorijās. Lekciju konspekts [Tiešsaiste] [Skatīts 10.12.2011.]. Pieejams: http://www.alberta-koledza.lv/downloads/Ievads_komunik_teorijas.pdf
2. Rozenvalde I. Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga: Nordik, 2004. 520.lpp.
3. Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности. Санкт Петербург: Знание, 2005.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Psiholoģijas pasaule: PP. - Rīga: Daro Cēsis. 2007.-2011. ISSN 1691.