Kurs-Code ETeh4056

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Arbeit im Labor (Stundenzahl)8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)05.12.2016

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Liene Kanceviča

Vorkenntnisse

ETeh2019,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Ribickis L., Avotiņš A. Apgaismošanas tehnoloģijas. Rīga: RTU, 2007. 184 lpp. 2. Blumberga D., Krieviņš P., Veidenbergs I. Praktiskais ceļvedis apgaismes projektiem Latvijā. Rīga, 2004. 21 lpp. 3. Meļņikovs V. Apgaismes elektroiekārtas [tiešsaiste]. Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums". Rīga, 2012. 221 lpp. [Skatīts 10.01.2017.]. Pieejams: http://www.rvt.lv/GRAMATAS/Energjetikju_gramatas/12.V.Melnikovs..Apgaismeselektroiek%C4%81rtas.2012.docx

Weiterfuhrende Literatur

1. Lechner N. Heating, cooling, lighting: sustainable design methods for architects. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2009. 698 p. 2. Blumberga A. Efektīva apgaisme. Mācību līdzeklis. Rīga: Apgāds Imanta Rīga, 2002. 120 lpp. 3. Raņķis I. Elektrotehnoloģiskās iekārtas: lekciju konspekts. Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. 108 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Enerģija un Pasaule. ISSN 1407-5911.