Course code Ener3032

Credit points 1

Design of Heating Systems

Total Hours in Course40

Independent study hours40

Date of course confirmation17.12.2014

Responsible UnitInstitute of Energetics

Course developer

author Enerģētikas institūts

Raimunds Šeļegovskis

Dr. sc. ing.

Prior knowledge

Ener3018, Heat Sources

Ener3027, Fundamentals of Heat Studies I

Ener3028, Fundamentals of Heat Studies II

Learning outcomes and their assessment

Knowledge: methods for calculating the water heating system and its individual elements in hydraulic and thermal engineering — course work;
Skills: calculating and selecting the parameters of the building water heating system and its elements - course work;
Competences: selection of the building heating system and its elements, selection of the heating system operating modes and parameters and its calculation - course work.

Course Content(Calendar)

1. Choosing a topic for a course, formulating goals and tasks.
2. Create a course work plan. Collection of informative material.
3. Collection and processing of informative material
4. Development of a descriptive part on heating systems according to an individual topic.
5. Development of a descriptive part on heating systems according to an individual topic.
6. Development of a descriptive part on heating systems according to an individual topic.
7. Hydraulic calculation of the water heating system loop.
8. Dimensioning of the water-heating loop pipelines.
9. Calculation of heat loss for a particular room.
10. Calculation of heat loss for a particular room.
11. Calculation of heat flow from pipelines.
12. Calculation of heat flow from pipelines.
13. Choosing a heater by producer catalogs.
14. Final development of course work, making the necessary adjustments.
15. Final development of course work, making the necessary adjustments.
16. Defending of Course Work

Requirements for awarding credit points

Course work developed and defended. Assessment with mark.

Description of the organization and tasks of students’ independent work

Development of course work in accordance with the requirements defined in course work description..

Criteria for Evaluating Learning Outcomes

Rating of the course job with a mark.
The assessment consists of an estimate of the content, volume and quality of the part of the description, a hydraulic calculation assessment and a thermal calculation assessment.
All calculations must be complete and correct.
The assessment is also affected by compliance with the deadlines for submit of work

Compulsory reading

1. Šeļegovskis R. Apsildes sistēmu elementu aprēķinu metodika un piemēri. Metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU TF, 2008. 60 lpp. Pieejams: http://www.tf.llu.lv/Mācību materiāli/R.Šeļegovska mācību materiāli. 2. Jaunu ūdens apkures un karstā ūdens apgādes sistēmu projektēšana. Dzelzītis E, Krēsliņš A., Šteinerts A. u.c. Rīga: VARAM, SGŪTIS, 1999. 95 lpp. 3. Borodiņecs A., Krēsliņš A. Būvniecības siltumfizika ēku projektētājiem. Rīga :RTU, 2007. 131 lpp.

Further reading

1. Šterns H.B. Centrālapsilde savrupnamā. Rīga: Lielupes izdevniecība IK, 2005. 169 lpp. 2. Akmens P., Krēsliņš A. Ēku apkure un ventilācija. 1. un 2. daļa. Rīga: Zvaigzne, 1995. 165 lpp. 3. Dzelzītis E. Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu automatizācijas pamati. Rīga: RTU, 2005. 414 lpp.

Periodicals and other sources

Enerģētika & Automatizācija. Ikmēneša žurnāls. Izdevējs SIA Biznesa Portāls. ISSN 1407-8589.