Code du cours Ekon5123

Crédits 4

La quantité totale d'heures en classe160

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires48

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant96

Date de l'approbation du cours30.11.2011

Auteur du cours

author

Irina Pilvere

Manuels

1. Severini S., Henke R., Sorrentino A. The Common Agricultural Policy After the Fischler Reform: National Implementations, Impact Assessment and the Agenda for Future Reforms. Burlington, Vt: Routledge, 2011. eBook Academic Collection (EBSCOhos.
2.Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem: LR Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumi Nr.126 [tiešsaiste]. Pieņemts 10.03.2015.Stājas spēkā 28.03.2015. [Skatīts 10.06.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=273050
3. Pilvere I., Upīte I., Tetere V. Protekcionisma instrumentu ietekme primāro un sekundāro sfēru ilgtspējīgā attīstībā. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultāte. Jelgava: SIA Drukātava, 2012. 191 lpp.
4. Latvia - Rural Development Programme (National) 2014.-2020.gadam [tiešsaiste] [skatīts 10.0,02016.]. Pieejams: http://www.reterurale.it/downloads/RDP/rdp%20Lettonia.pdf

Ouvrages supplémentaires

1. Lauku atbalsta dienesta aktuālā informācija: http://www.lad.gov.lv
2. ZM aktuālā informācija: http:// www.zm.gov.lv
3. FM aktuālā informācija: http: //www.fm.gov.lv, http: // www.esfondi.lv

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Saimnieks LV: esi saimnieks savā zemē. Rīga: Saimnieks LV izdevniecība. ISSN 1691-1598
2. Agrotops: žurnāls zemniekiem un lauku uzņēmējiem. Rīga: AS Lauku avīze. ISSN 1407 - 5164
3. Latvijas Avīze: nacionāli konservatīvs dienas laikraksts. Rīga: Izdevniecība AS „Lauku Avīze”. ISSN 1691 – 1229. Pieejams: http://www.la.lv/