Code du cours Ekon2112

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences8

Nombre de travaux pratiques et des séminaires24

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours18.09.2019

Auteur du cours

author

Sandija Zēverte-Rivža

Manuels

1. United Nations. Creative Economy. Geneva, 2008. Pieejams: http://www.unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf
2. Edeirs Dž. Radošas domāšanas māksla. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 119 lpp. Ir LLU FB 5 eks.
3. Inovatīva domāšana. Harvard Business Review on Breakthrough Thinking. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 203 lpp.
4. Grīns E. Radošas sabiedriskās attiecības. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 269 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Inovatīvās darbības pamatelementi. Rokasgrāmata maziem un vidējiem uzņēmumiem. Rīga: LR Ekonomikas ministrija Tipogrāfija Pērse, 2005. 248 lpp.
2. Komercdarbības konkurētspējas un inovācijas veicināšanas programma 2007. - 2013. gadam. Rīga: LR Ekonomikas ministrija, 2007. Pieejams: www.em.gov.lv/em/images/modules/.../item_file_17546_emprog.doc
3. Cāne R. Radošums kā mūsdienu ekonomikas attīstības priekšnoteikums[tiešsaiste] [skatīts 09.11.2011.]. Pieejams: http://www.turiba.lv/darba_tirgus_2008/pages/Cane_lv.html

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Radošās ekonomikas institūta tīklžurnāls: http://rekonomika.wordpress.com/
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
3. Radošās ekonomikas tīklžurnāls vācu valodā http://www.creamagazine.at/