Code du cours CitiP031

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe120

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant120

Date de l'approbation du cours27.02.2017

Auteur du cours

author

Vairis Lasmanis

Connaissances de base

Citi3045,

Manuels

1. Darba drošība. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Labklājības ministrija. Rīga: Labklājības ministrija, 2010. 278 lpp.
2. Kaļķis V. Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2008. 242 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiāls laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391.