Код курса CitiP031

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Количество часов самостоятельной работы студента120

Дата утвеждения курса27.02.2017

Разработчик курса

author

Vairis Lasmanis

Предварительные знания

Citi3045,

Учебная литературa

1. Darba drošība. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Labklājības ministrija. Rīga: Labklājības ministrija, 2010. 278 lpp.
2. Kaļķis V. Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2008. 242 lpp.

Периодика и другие источники информации

. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiāls laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391.