Kursa kods Citi1017

Kredītpunkti 2

Ievads studijās. Inženierpsiholoģija

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts