Kurs-Code BūvZP010

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)120

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Freijs V., Jakubovskis O., Kronbergs M. Zuments U. Ģeodēzija.-R.:Zvaigzne,1993
2. Horizontālā uzmērīšana.-Metodiskie norādījumi, Jelgava, 1988
3. Nivelēšana.-Metodiskie norādījumi., Jelgava, 1995.
4. Багратуни Г.В. Ганъши В.И. Дфнилевич Б.Б. и др. Инженерная геодезия. - М. Недра. 1984.

Weiterfuhrende Literatur

1. Ģeodēzisko datu sagatavošana celtniecības projekta pārnešanai dabā un būves nospraušanas metodes izvēle. - Metodiskie norādījumi, Jelgava, 1987.
2. Zemes virsmas nivelēšana pa kvadrātiem un zemes darbu projektēšana. - Metodiskie norādījumi.,Jelgava, 1987.
3. Пособие по производству геодезических работ в строительстве. ЦНИИОМТП. - М. Стройиздат. 1985.
4. Справочник по геодезическим работам в строительно - монтажном производстве. Под ред. Ю.В.Полищука. -М. Недра 1990.